Περίπου 4.000 νοικοκυριά στο Ν. Καρδίτσας έλαβαν πέρυσι Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με τα ωφελούμενα μέλη να ξεπερνούν τα 8.500!

Η Έκθεση του Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αποκαλυπτική, δείχνοντας ότι κοντά στο 60% του πληθυσμού των πολιτών που διαβιώνουν στις τέσσερις Θεσσαλικές πρωτεύουσες, βρίσκεται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ο Δήμος Βόλου βρίσκεται στην πρώτη θέση κατάταξης, ακολουθεί η Καρδίτσα, η Λάρισα και τελευταία τα Τρίκαλα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»