Αρνητικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας επί τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κατασκευή αιολικών σταθμών σε ορεινές περιοχές των Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου και Πύλης.

Πιο αναλυτικά, το σώμα έδωσε αρνητική γνώμη στη ΜΠΕ που αφορά αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ» στη Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας. Το εν λόγω αιολικό πάρκο είναι της εταιρείας «INTRAKAT Αιολική Ανατολικής Αργιθέας Ε.Ε».

Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά στη ΜΠΕ για το αιολικό σταθμό ισχύος 33,6 MW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακη ΑΒΕΤΕ» στη θέση «Κορυφές» και των συνοδών του έργων, στους Δήμους Αργιθέας και Μουζακίου.

Η τρίτη αρνητική γωμοδότηση αφορούσε της ΜΠΕ για την κατασκευή 7 αιολικών σταθμών στους Δήμους Αργιθέας και Πύλης, για τους οποίους σας έχει ενημερώσει με παλαιότερο ρεπορταζ ο «Νέος Αγών».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»