44 οι ενδιαφερόμενοι

Πάνω από 1.000 ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν αίτηση για τις 152 θέσεις των διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας.

Από αυτούς, όπως έγραψε στις αρχές Μαρτίου ο «Νέος Αγών» οι 44 αιτήσεις αφορούν τη θέση του Διοικητή στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παράλληλα για την κάλυψη 7 θέσεων διοικητών και 14 θέσεων υποδιοικητών των υγειονομικών Περιφερειών του υπουργείου Υγείας (προθεσμία υποβολής 29 Ιανουαρίου), υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις.

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν και σε γραπτές μέσω ΑΣΕΠ. Θα αξιολογηθούν τώρα και προσόντα ώστε να γίνει η λίστα των μορίων με τους επικρατέστερους. Τέλος καθοριστικό ρόλο θα έχει η συνέντευξη από επιτροπή του υπουργού…
Κ.Π.