Πριν από 40 χρόνια για τον Παραμεγδόβιο

Ανατρέχοντας στο αρχείο της εφημερίδας, πέσαμε πάνω σε ένα από τα σημειώματα πριν από 40 χρόνια τέτοιες ημέρες, το οποίο αναφέρονταν στη σημασία κατασκευής της οδικής αρτηρίας Καρδίτσας – Αγρινίου του γνωστού και ως «Παραμεγδόβιου» δρόμου.

«Ένα λοιπόν από τα πιο σημαντικά ίσως έργα υποδομής, εθνικής σημασίας είναι η κατασκευή της οδικής αρτηρίας Καρδίτσας -Αγρινίου. Γιατί πιστεύουμε απόλυτα πως η όδευση αυτή θα καταστήσει εμπορικό κέντρο αλλά και συγκοινωνιακό κόμβο το πλουτοπαραγωγικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας» έγραφε ο «Νέος Αγών» της εποχής και πρόσθετε: «βέβαια η ολοκλήρωση του δρόμου συνεπάγεται υψηλό κόστος αλλά νομίζουμε πως η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει αποφασιστικά στην αξιοποίηση μιας σειρά προβληματικών περιοχών αλλά και στην οικονομική ανέλιξη του Νομού Καρδίτσας και της Θεσσαλίας γενικότερα.

Παρ’ όλα αυτά διαφαίνεται ότι η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει με το επιβεβλημένο ενδιαφέρον την αναγκαιότητα αυτή, με συνέπεια να διατίθενται κατά καιρούς ανεπαρκή ποσά, α οποία δικαιολογούν απλά τη συνέχιση του έργου με ασυνήθη βραδύτητα». 40 χρόνια μετά, η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου δρόμου παραμένει ένα από τα ζητούμενα, με την κατασκευή της γέφυρας για την οποία υπάρχει μελέτη εδώ και μια 10ετία περίπου, αλλά και της ασφαλτόστρωσης των τμημάτων πριν και μετά τη γέφυρα σε μια απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων και στις δύο πλευρές.

Ο δρόμος που σχεδιάστηκε από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη (1880) ακόμη παραμένει ανολοκλήρωτος. Καιρός είναι η πολιτεία να δρομολογήσει επιτέλους της πλήρη κατασκευή του.
Κ.Π.