Τους δικαιούχους – φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους δικαιούχους συλλογικών σχημάτων για το υπομέτρο 4.1.2: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε ό,τι αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται 108 δικαιούχοι εκ των οποίων 48 στο Ν. Καρδίτσας.

Οι δικαιούχοι αυτοί προέρχονται:

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών