Με 537 νέους φοιτητές θα ενισχυθούν τα πανεπιστημιακά τμήματα της Καρδίτσας από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού θα υποδεχτεί 232 νέους φοιτητές, το τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας 112 φοιτητές, το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 101 φοιτητές και η Κτηνιατρική Σχολή θα υποδεχτεί 92 νέους φοιτητές.

Οι βάσεις εισαγωγής στα τέσσερα τμήματα της Καρδίτσας ανέβηκαν για τους υποψήφιους των ΓΕΛ ενώ πτωτικά κινήθηκαν για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ οι βάσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

• Δασολογία Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού 9305

Δημόσια και Ενιαία Υγεία 9875

• Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής 9750

• Κτηνιατρική 17350

ενώ για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Δασολογία Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού 10710

Δημόσια και Ενιαία Υγεία 17060

Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής 13560

Κτηνιατρική 18900

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»