Στην έγκριση τεσσάρων μελετών για ισάριθμα υποέργα αποκαταστάσεων από τον «Ιανό» στο Ν. Καρδίτσας ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 6 με τίτλο: αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα από διασταύρωση της Ε.Ο 9 προς Νεράιδα και Καραμανώλη», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 5 με τίτλο: «Αποκατάσταση οδικών υποδομών Δήμου Παλαμά» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 10 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από Μαραθέα έως Ψαθοχώρα και Παλαμα» , προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 13 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από Βλοχό έως Πεδινό μέσω Μαραθέας» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.