Προχωρά η διαδικασία της αυτοαπαογραφής των πολιτών στο Νομό Καρδίτσας η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου. Αν και με αργά βήματα, σύμφωνα με πληροφορίες του “ΝΑ” έχει ήδη ολοκληρωθεί η αυτοαπογραφή για 6.000 κατοικίες και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί μέχρι και την Παρασκευή.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα