6μηνη παράταση στα έργα αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Σοφάδων και Άρνης

Tη χορήγηση παρατάσεων έξι μηνών για τα έργα αγροτικής οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Σοφάδων και Άρνης ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων.

Σε ότι αφορά το έργο στη Δ.Ε. Άρνης, η παράταση (3η στη σειρά) χορηγείται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου του έργου έως τις 18/12/2022.
Για το έργο στη Δ.Ε. Σοφάδων, η παράταση (5η στη σειρά) χορηγείται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου του έργου έως τις 14/12/2022.

Και στις δύο αποφάσεις τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος και Φαλούτσος Βασίλειος ψήφισαν «παρών».