Ξεκινά η ενεργειακή αναβάθμιση του παλιού και ενεργοβόρου κτιρίου του Δημαρχείου Παλαμά. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό 278.000 ευρώ, με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης το Δήμο Παλαμά. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ αναδόχου και Δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»