Άρχισε χθες Πέμπτη και λήγει τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων στη νέα Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκ των οποίων 22 στο Ν. Καρδίτσας

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα