Αναζητώντας στέγη...

Η αναζήτηση στέγης συνεχίζεται για τους φοιτητές, καθώς απομένει λίγο χρονικό διάστημα έως ότου ξεκινήσει η νέα φοιτητική χρονιά.

Το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, είναι φυσικά το υψηλό ποσό που καλούνται να πληρώσουν κάθε μήνα. Από την άλλη πλευρά, η νωρίτερη ανακοίνωση των βάσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων έδωσε περισσότερο χρόνο στις οικογένειες να αναζητήσουν τη φοιτητική στέγη.

Ήδη μερικά παιδιά έχουν προετοιμάσει το νέο σπίτι τους με απαραίτητες συσκευές που θα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, εγκαταλείπεται η παλαιότερη τακτική, κατά την οποία η εύρεση σπιτιού γινόταν μετά το πέρας του καλοκαιριού.
Δ.Γ.