Αρχίζουν οι εργασίες για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού των Ρομά στο Δήμο Σοφάδων

Αρχίζουν τις επόμενες ημέρες, πιθανώς την επόμενη εβδομάδα, οι εργασίες κατασκευής του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού τσιγγάνων- ρομά στο Δήμο Σοφάδων.

Τα έργα στον οικισμό των τσιγγάνων – ρομά στους Σοφάδες θα συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων, με απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, στην πόλη των Σοφάδων για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31.10.2022 και κατά τις ώρες 07:00΄- 15:00΄ και συγκεκριμένα επί της οδού Κολοκοτρώνη, για την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού.
Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό, στοχεύει μεταξύ άλλων στην προστασία της δημόσιας υγείας και αφορά εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα στον οριοθετημένο οικισμό των τσιγγάνων – ρομά στην πόλη των Σοφάδων.
Το έργο είναι ενταγμένο στο προγραμμα «Τρίτσης» και προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

-Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

-Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ

-Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 1916 ονομαστικής διαμέτρου Φ 800 mm, Φ 500 mm και Φ 400 mm πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα

-Επιχώματα από κοκκώδη υλικά

-Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα όπου απαιτείται

-Κατασκευή τυποποιημένων φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων

-Αποκατάσταση των τμημάτων που θα κατασκευαστεί η αποχέτευση με ασφαλτοτάπητα