Έκπτωτος ο ανάδοχος του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο Φύλλο

Θα καθυστερήσουν να πιουν καθαρό νερό από τη βρύση οι κάτοικοι στην τοπική κοινότητα Φύλλου, καθώς έκπτωτο κήρυξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά τον ανάδοχο του έργου της βελτίωσης και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης.

Πρόκειται για ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα δώσει λύση σε ένα πολυετές πρόβλημα, αφού όπως είναι γνωστό, οι κάτοικοι του Φύλλου ταλαιπωρούνται από την ακαταλληλότητα του νερού που τρέχει από τις βρύσες τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα μέσα Ιουλίου κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί εντός ενός μήνα στην ολοκλήρωση των
κάτωθι συμβατικών εργασιών:
-Στεγάνωση όλων των φρεατίων
-Κατασκευή φρεατίου αεραξαγωγού και τοποθέτηση βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής
-Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειου πυροσβεστικού κρουνού
-Ολοκλήρωση τοποθέτησης των δικλείδων
-Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος 50m3/h, H=120
-Αυτόματο σύστημα χλωρίωσης
-Σύνδεση των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με τους υδρομετρητές που είναι τοποθετημένοι
στα πεζοδρόμια
Σε Αυτοψία που ακολούθησε πριν λίγες ημέρες από τον Επιβλέποντα μηχανικό του έργου, διαπιστώθηκε ότι καμία από τις εργασίες δεν εκτελέστηκε.
Ο εταιρεία έχει δικαίωμα εντός 60 ημερών να ασκήσει δικαίωμα ένστασης. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το Δήμο Παλαμά, έχει εκτελεστεί περίπου το 90% του έργου. Εφόσον απορριφθεί η ένσταση του έκπτωτου αναδόχου, ο Δήμος Παλαμά θα απευθυνθεί στους επόμενους στη σειρά μειοδότες που είχαν προκύψει από τη δημοπρασία του έργου, ώστε να αναλάβει το υπόλοιπο των εργασιών. Εφόσον δεν προκύψει νέος ανάδοχος, θα επαναδημοπρατηθει το έργο για τις εργασίες που εκκρεμούν.