ΔΕΥΑΚ: Επικαιροποίηση των τευχών και δημοπράτηση για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές της Καρδίτσας

Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο της επέκτασης του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές εντός του σχεδίου πόλης της Καρδίτσας, μετά την ματαίωση της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξαιτίας ενός τεχνικού λάθους στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Για να μπορέσει να γίνει ο διαγωνισμός, το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ προχώρησε στην έγκριση της επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης και στη ψήφιση της σχετικής πίστωσης που αφορά το έργο.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,31 εκ ευρώ. Αφορά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας με την κατασκευή δικτύων σε περιοχές εντός σχεδίου της πόλης και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές:

– Βόρεια της πόλης της Καρδίτσας, μεταξύ των οδών Ποσειδώνος και Θεοκρίτου,

– Συνοικία Καμινάδων, μεταξύ των οδών Κατσαντώνη και Τιτανίου,

– Συνοικία Ζαχαριωτών (δυτικά της Περιφερειακής οδού)

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 17.540μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 . Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).