Δήμος Λ. Πλαστήρα: Δύο μελέτες για συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών και δασική αναψυχή στο «Διάσελο» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή

Δύο μελέτες που αφορούν τη συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών του Δήμου Λ. Πλαστηρα και τη Δασική Αναψυχή στη θέση «Διάσελο» της τ.κ. Μεσενικόλα ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Διάσελο
Πιο συγκεκριμένα η επιτροπή προχώρησε στ
ην έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Δασική Αναψυχή στη θέση «Διάσελο» Τ.Κ. Μεσενικόλα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» της Τεχνικής υπηρεσίας, προϋπολογισμού 115.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και των τευχών δημοπράτησης, η οποία πρόκειται να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποβολής της πρότασης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

Συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών
Επισης ενέκρινε τη μελέτη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» της Τεχνικής υπηρεσίας, προϋπολογισμού 191100 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και των τευχών δημοπράτησης, η οποία
πρόκειται να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποβολής της πρότασης του Δήμου Λίμνης
Πλαστήρα με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» για χρηματοδότηση στα πλαίσια της
Πρόσκλησης που αφορά τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.