Δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου της αισθητικής, περιβαλλοντικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης της Πλατείας Δικαστηριών Καρδίτσας, με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας να αποφασίζει την έγκριση και παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,6 εκ ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τον άξονα «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δ. Καρδίτσας-ΕΤΠΑ» του ΠΕΠ Θεσσαλίας, καθώς η πρόταση έχει λάβει ήδη προέγκριση.

Η εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου για έργο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή μορφή της πλατείας δεν είναι ελκυστική για τους δημότες της Καρδίτσας.
Φιλοξενεί πλήθος επιχειρήσεων εστίασης και χαρακτηρίζεται από μια εικόνα φθοράς και
παλαιότητας τόσο των υλικών της, όσο και της λειτουργικότητας της.
Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε νέα μελέτη με ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική προσέγγιση,
νέες χαράξεις και λύσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια
σύγχρονη σε λειτουργικό και κατασκευαστικό επίπεδο πλατεία, με σεβασμό στην ιστορία
και την αρχιτεκτονική της περιοχής, που παρουσιάζεται συνημμένη στο Παράρτημα Ι.
Συνοπτικά, τα βασικότερα σημεία στα οποία στοχεύει η νέα μελέτη είναι:
Νέες χαράξεις με ανάδειξη του Δικαστικού μεγάρου και εύκολη πρόσβαση σε αυτό
Χάραξη άνετων διαδρομών για πεζούς
Αύξηση της επιφάνειας φύτευσης
Ένταξη του υδάτινου στοιχείου ως μέσο δροσισμού
Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων του εδάφους για τη σωστή όδευση των όμβριων
υδάτων
Δημιουργία ελεύθερης διόδου των οχημάτων έκτακτης ανάγκης
Κατασκευή στεγάστρων σκίασης με κοινή μορφολογία προς εκμετάλλευση των
καταστημάτων εστίασης και αναψυχής για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Επαρκή καθιστικά για την άνετη παραμονή των χρηστών
Μελέτη φωτισμού για την ανάδειξη των νέων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων και των
σημαντικών κτιρίων της πλατείας, του Δικαστικού Μεγάρου και της Επισκοπής.
Σύγχρονος αστικός εξοπλισμός
Οργανωμένα σημεία στάθμευσης των ποδηλάτων στις εισόδους της πλατείας
Επιλογή κατάλληλων υλικών για δάπεδα, επενδύσεις και καθίσματα
Εύκολη πρόσβαση ΑΜΕΑ και όδευση τυφλών
Η νέα αρχιτεκτονική πρόταση, βασιζόμενη στις χρήσεις των τελευταίων ετών, στις
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες
των πολιτών για χώρους κοινωνικών συναναστροφών, χώρους ψυχαγωγίας και
ανάπαυσης, με γνώμονα την ανθρώπινη κλίμακα, αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας
ταυτότητας του κέντρου της πόλης.
Αναλυτικότερα, οι νέες χαράξεις στηρίζονται στο σχεδιασμό μιας κεντρικής καμπύλης
διαδρομής, η οποία εξυπηρετεί ταυτόχρονα και την πρόσβαση στην κύρια είσοδο του
Δικαστικού Μεγάρου. Στο κέντρο της πλατείας έντονες τριγωνικές «μύτες»
δημιουργούν οπτικές φυγές προς το κυρίαρχο κτίριο των Δικαστηρίων και οριοθετούν
τους νέους χώρους πρασίνου, σε συνδυασμό με άνετα καθιστικά και τριγωνικό φωτισμό
δαπέδου.
Ανάμεσά τους και κατά μήκος της καμπύλης δημιουργούνται κλιμακωτές
ζώνες υγρού στοιχείου με σύστημα ανακύκλωσης νερού και πίδακες χαμηλού ύψους,
ενώ από την πλευρά της κεντρικής καμπύλης διαδρομής προβλέπεται σύστημα
υπερχείλισης. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία μικροκλίματος και
δροσισμού τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους η θερμοκρασία στο κέντρο της
πόλης φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, με την παύση της ροής του
νερού, ο χώρος δύναται να λειτουργήσει και ως ένα μικρής κλίμακας αμφιθέατρο, λόγω
της κλιμακωτής του σχεδίασης, για την εξυπηρέτηση δημόσιων εκδηλώσεων.
Κατά μήκος των πενταόροφων οικοδομών ΒΑ και ΝΑ της πλατείας διαμορφώνεται
διάδρομος 4μ για την ελεύθερη κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, με είσοδο – έξοδο
από την οδό Ιεζεκιήλ νότια και την οδό Ανδρέα Παπανδρέου βόρεια. Εκατέρωθεν του
διαδρόμου και με διαφοροποίηση του υλικού του δαπέδου του, προβλέπονται ζώνες για
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων εστίασης.
Πιο συγκεκριμένα, δίνεται μια λωρίδα πλάτους 2 μ. έμπροσθεν των καταστημάτων και μια ζώνη βάθους 8μ. σε σχήμα Γ, στην οποία προβλέπεται ενιαία ομοιόμορφη μεταλλική κατασκευή στεγάστρου, με δυνατότητα ανοιγοκλεινόμενης οροφής τμηματικά, με ειδικό πανί
αντοχής και σύστημα συγκέντρωσης των όμβριων υδάτων. Το μεταλλικό στέγαστρο θα
έχει μορφή μονόκλινη με κλίση 10%, με το ψηλότερο τμήμα του προς το Δικαστικό
μέγαρο για τη βέλτιστη θέαση του κτιρίου.

Το ύψος του ορίζεται στο χαμηλότερο σημείο να φτάνει στα 3μ. και το ψηλότερο στα 4μ. θα στηρίζεται σε μεταλλικές κολώνες υπενδεδυμένες με τσιμεντοσανίδα και ξύλο και θα φέρουν εσωτερικές υδρορροές, οι οποίες θα καταλήγουν σε κανάλι συλλογής όμβριων υδάτων. Η ανοιγοκλεινόμενη οροφή της θα εξασφαλίζει τόσο σκίαση και προστασία από βροχοπτώσεις, όσο και συνεχή κυκλοφορία του αέρα για λόγους δροσισμού και αερισμού. Πρόκειται δηλαδή για μια μεταλλική ελαφριά κατασκευή, η οποία θα αναβαθμίσει την αισθητική εικόνα των
υφιστάμενων διαφορετικών συστημάτων σκίασης, θα λύσει λειτουργικά προβλήματα
καίριας σημασίας και ταυτόχρονα θα βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με
τις υπάρχουσες χρήσεις αναψυχής.
Με το νέο σχεδιασμό επίσης προβλέπεται σημαντική αύξηση της επιφάνειας φύτευσης,
με το μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνεται γύρω από τα ιστορικά κτίρια της πλατείας
με στόχο την καλύτερη ανάδειξή τους. Η φύτευση ξεκινάει αριστερά της εισόδου από
τον πεζόδρομο Πλαστήρα και συνεχίζει αριστερά μπροστά από το κτίριο της Επισκοπής,
αφήνοντας ελεύθερες τις υπάρχουσες προσβάσεις στο κτίριο. Με την ίδια φιλοσοφία
αντιμετωπίζεται και η φύτευση περιμετρικά του κτιρίου των Δικαστηρίων με μεγάλες
επιφάνειες πρασίνου στην κεντρική όψη του και μικρότερες λωρίδες στις πλαϊνές του
όψεις. Σ’ αυτά τα σημεία και σε απόσταση έως και 3μ. περιμετρικά των κτιρίων,
επιλέγονται φυτά χαμηλού ύψους, προκειμένου να αναδειχθούν οι προσόψεις τους. Για
την κάλυψη αναγκών σκίασης θα επιλεχθούν δέντρα μεγαλύτερου ύψους στην κεντρική
διαδρομή της πλατείας, όπως και στο κεντρικό κομμάτι της, με κατάλληλη υποδομή
φύτευσης σε δενδροδόχους, χαρίζοντας μια ομοιομορφία φύτευσης, η οποία θα
βελτιώσει σημαντικά την αισθητική εικόνα της περιοχής. Ο αριθμός και το μέγεθος των
νέων δέντρων θα είναι σαφώς επαρκή για να αντισταθμίσουν το περιβαλλοντικό
ισοζύγιο με την κοπή των υφιστάμενων δέντρων.
Επιπρόσθετα, μιας και η Καρδίτσα τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της
‘πόλης του ποδηλάτου’, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη επαρκών θέσεων ποδηλάτων.
Στις δύο εισόδους της πλατείας από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου χωροθετούνται δυο
οργανωμένα ποδηλατοστάσια 47 θέσεων συνολικά.
Προβλέπεται επίσης και ένας επαρκής αριθμός καθιστικών. Συγκεκριμένα τέσσερα στο
κέντρο της πλατείας (τύπου Α) με βάση από σκυρόδεμα και ξύλινη επιφάνεια με
μεταλλικό οδηγό και έξι παγκάκια από μέταλλο και ξύλο (τύπου Β) σε διάφορα σημεία
κοντά στα ιστορικά κτίρια.
Βασικό στοιχείο της νέας μελέτης αποτελεί και ο συνολικός φωτισμός της πλατείας, ο
οποίος περιλαμβάνει νέα φωτιστικά LED για μικρότερη κατανάλωση. Ο φωτισμός
χωρίζεται σε τρία μέρη, στο φωτισμό ανάδειξης των ιστορικών κτιρίων μέσω προβολέων,
στο διάχυτο φωτισμό της πλατείας και των περιμετρικών πεζοδρόμων, μέσω ιστών
φωτισμού και στον ατμοσφαιρικό φωτισμό του δαπέδου, του συντριβανιού και του
μεταλλικού στεγάστρου.
Ο νέος αστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 8 κάδους απορριμμάτων από ανασυσταμένο
μάρμαρο σε διάφορα σημεία του κοινόχρηστου χώρου.
Η πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Δικαστικό Μέγαρο παραμένει στη θέση που βρίσκεται και σήμερα,
αριστερά της κεντρικής εισόδου με κλίση 5%. Κατά μήκος της ελεύθερης διόδου των
οχημάτων έκτακτης ανάγκης προβλέπεται διαδρομή όδευσης τυφλών με πλάτος 40εκ.
Εξίσου σημαντική θεωρείται και η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης
και αποχέτευσης της πλατείας, λόγω παλαιότητας και καταστροφής του από το υπόγειο
ριζικό σύστημα των πλατάνων.