Αφανείς ήρωες και οι προκλήσεις...

Στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των παιδιών να διαπρέψουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις κάθε έτος, ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν και οι γονείς.

Πέρα από τον προσωπικό μόχθο των παιδιών και την επιμονή των καθηγητών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι γονείς βρίσκονται στο πλευρό τους προκειμένου να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Ακόμη κι αν τα σχέδια του καθενός δεν έλθουν εντέλει όπως τα επιθυμούσε εξ αρχής, οι γονείς στέκονται εκεί για την υπόδειξη εναλλακτικών λύσεων.

Άλλωστε, οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν αποτελούν θεσμό που κρίνει απαραίτητα την μετέπειτα πορεία μας, καθώς προκύπτουν κι άλλοι «δρόμοι» προς την εκπλήρωση των στόχων μας. Με τη πάροδο του χρόνου, αρκετοί νέοι θα κατανοήσουν ότι η κατάκτηση γνώσης σίγουρα επιτυγχάνεται μέσα από σπουδές. Ωστόσο, οι σπουδές δεν διασφαλίζουν τη ζωή μας τόσο σε οικονομικό και ηθικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.
Δ.Γ.