Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας σε έργα αποκατάστασης αναχωμάτων από διαβρώσεις

Αυτοψία σε έργα αποκατάστασης αναχωμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παλαμά πραγματοποίησε χτες ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, κ. Τέλιος Κωνσταντίνος, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Το έργο, προϋπολογισμού 370.000 € με ΦΠΑ και συμβατική δαπάνη 247.497 € με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πιστώσεις που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Το έργο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφορά αναχώματα ποταμών στην ευρύτερη περιοχή Παλαμά που όπως είναι γνωστό υπέστησαν και τις μεγαλύτερες καταστροφές από τις τελευταίες θεομηνίες και συγκεκριμένα:

  • Αποκατάσταση τμημάτων του δεξιού αντιπλημμυρικού

αναχώματος του συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός).

  • Αποκατάσταση σωληνωτού αγωγού Φ100 κατά μήκος του αναχώματος του συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός).

  • Αποκατάσταση αριστερού αναχώματος Καλέντζη για την ασφάλεια του οικισμού και των παρακείμενων ιδιοκτησιών, σε ύψος 1,0μ. και μήκους περί τα 200μ.με αμμοχαλικώδη υλικά.

  • Κατασκευή στρωμνών πυθμένα Καλέντζη ανάντη θυροφράγματος Κοσκινά.

  • Αποκατάσταση τμήματος του αριστερού αντιπλημμυρικού αναχώματος του συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός).

  • Αποκατάσταση του δεξιού τμήματος αντιπλημμυρικού αναχώματος Καλέντζη  από γέφυρα Κοσκινά προς Ψαθοχώρι σε μήκος περί τα 135μ.

Οι αποκαταστάσεις αφορούν καθαίρεση των καταστραμμένων τμημάτων, κατασκευή αδιαπέραστου αργιλικού πυρήνα, όπου απαιτείται, και πλευρικών επιχώσεων από αμμοχάλικα. Η στέψη των αναχωμάτων διαστρώνεται και συμπιέζεται με αμμοχαλικώδη υλικά.