Αυξάνεται εκ νέου περίπου κατά 300.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος των Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για την περιφέρεια Θεσσαλίας αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 58,1 εκ. ευρώ από 57,8 εκ. ευρώ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, συνολικά κατά 1.429.000 ευρώ σε 3 Περιφέρειες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες το ποσό παραμένει αμετάβλητο. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Νέων Αγροτών διαμορφώνεται τελικά στα 526.792.000 ευρώ πανελλαδικά και στη δράση εντάσσονται συνολικά περίπου 14.000 νέοι αγρότες, οι οποίοι θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση και στην επικείμενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα απόφαση που οδηγεί σε ένταξη επιπλέον 418 νέων γεωργών (από 1.106 σε 1.524)

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα