•Σε δημοπράτηση η ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του ηλεκτροφωτισμού

Σε δημοπρασία έβγαλε από χθες Δευτέρα ο Δήμος Μουζακίου το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 5.295.450,54 ευρώ.

Ο διαγωνισμός είναι διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2023. Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα