Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων με ανοικτή τους επιστολή
προς τους αρμόδιους φορείς εκφράζουν την ανησυχία τους για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κέδρου από τετραθέσιο σε μονοθέσιο.

Τους βρίσκει εντελώς αντίθετους, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα