Κλειστή παραμένει εδώ και ένα μήνα περίπου η παιιδική χαρά του Παυσιλύπου η
οποία θα ανακατασκευαστεί πλήρως ώστε να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί απολύτως ασφαλής για τους μικρούς δημότες και όχι μόνο.

Η μεγαλύτερη παιδική χαρά της Καρδίτσας που συγκεντρώνει και τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών όλων των ηλικιών, θα αλλάξει ριζικά μορφή.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα