Στις διαδικασίες εύρεσης αναδόχου για το έργο της αγροτικής οδοποιίας προχωράει ο Δήμος Παλαμά.
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» με προϋπολογισμό 868.000 ευρώ. Σε αυτόν προστίθενται επιπλέον 214.800 ευρώ από ΣΑΤΑ του Δήμου κι επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.082.800 ευρώ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για την ανάληψη της εργολαβίας έχει οριστεί η 25η Οκτωβρίου.
Το έργο της αγροτικής οδοποιίας αφορά ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων σχεδόν σε όλες τις τοπικές κοινότητες σε μήκος που θα ποικίλει και θα είναι από 500 έως 900μ.. Στο έργο προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα