Την ανάγκη να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους της τοπικής κοινότητας
του Αγίου Γεωργίου μας επισήμαναν κάτοικοι της περιοχής.

Όπως υπογραμμίζουν, η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ορισμένοι αγροτικοί δρόμοι καθιστούν αδύνατη τη μετάβασή τους στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς η διέλευση με αγροτικά αυτοκίνητα γίνεται με τεράστια δυσκολία!

Καλό θα ήταν η αρμόδια υπηρεσία να μεριμνήσει προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα κάποιες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις, μέχρι να υλοποιηθεί το έργο της αγροτικής οδοποιίας που έχει δημοπρατήσει ο Δήμος και το οποίο
προβλέπει εργασίες στη συγκεκριμένη κοινότητα.
Κ.Π.