Το δρόμο της υλοποίησης αρχίσει να παίρνει το έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου του Δήμου Μουζακίου, καθώς ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου» που αφορά την κατασκευή συνολικά 5.748 μέτρων ασφαλτοστρωμένων αγροτικών οδών, με προϋπολογισμό 947.836 ευρώ. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαρτίου.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρηασικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχο έχει την βελτίωση η βελτίωση της προσβασιμότητας των αγροτών και κτηνοτρόφων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου του Δήμου Μουζακίου.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου στενού χωμάτινου οδοστρώματος με ασφαλτικό τάπητα σε πλάτος κυκλοφορίας 5,50 μέτρων εδραζόμενο σε στρώσεις θραυστού υλικού (υπόβασης και βάσης) στα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου αγροτικών οδών:

– Τοπική Κοινότητα Αγναντερού : Αγροτική οδοί συνολικού μήκους 2895μ..
– Τοπική Κοινότητα Κρανέας : Αγροτική οδός μήκους 895μ.
– Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου :Αγροτική οδός μήκους 1196μ.
– Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου : Αγροτική οδός μήκους 762μ