Ακατάσχετη η επιστροφή 2% στις κτηνοτροφικές μονάδες

Με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται καθεστώς ακατάσχετου και αφορολόγητου στις επικείμενες κρατικές ενισχύσεις που δρομολογούνται για την στήριξη των κτηνοτροφικών μονάδων εν μέσω εκτίναξης του κόστους αγοράς ζωοτροφών.

Αν και δεν ορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο της ενίσχυσης, φαίνεται ότι η τροπολογία αφορά στην εξαγγελθείσα ενίσχυση των κτηνοτρόφων με την επιστροφή του 2% των εσόδων που δήλωσαν καθ’ όλη την διάρκεια του 2021. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση που να καθορίζει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί η ενίσχυση, ωστόσο οι πληροφορίες θέλουν το επιτελείο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει καταλήξει στο μέγεθος της ενίσχυσης βάσει του 2% που περιγράφεται παραπάνω. Συνολικά αναμένεται να διατεθούν 50 εκατ. ευρώ.

Το ακατάσχετο και αφορολόγητο ορίζεται με την με αριθμό 1268/127 4.4.2022 τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεσή της, η ενίσχυση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρίνεται απαραίτητη ως αποτέλεσμα της ανόδου του κόστους των ζωοτροφών από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.