Ανάδοχοι για τις αποκαταστάσεις στον Πρόδρομο και τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Καρδίτσας

φωτο αρχείου

Στην ανακήρυξη αναδόχου για τα αντιπλημμυρκά έργα- αποκατάσταση καταστροφών από τον «Ιανό» στην τ.κ. Προδρόμου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία, «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με μέση έκπτωση 53,27%. Η συνολική δαπάνη προσφοράς ανέρχεται σε 231.804,97€, με τις 186.939,49€ για εργασίες και τις 44.865,48€ για ΦΠΑ.

Επίσης ανάδοχος προέκυψε και για το έργο του καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε. Καρδίτσας. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τον οποίο κατακύρωσε στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με συνολική αξία προσφοράς 986.900,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.223.756,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).