Ανάδοχος για το έργο της παλιάς ηλεκτρικής στην Καρδίτσα

Στην ανακήρυξη αναδόχου για το έργο της κατασκευής κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου στο διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα της Παλιάς Ηλεκτρικής στην Καρδίτσα, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μειοδότης στον διαγωνισμό ήταν ο οικονομικός φορέας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση δέκα 10,79 % και συνολική δαπάνη προσφοράς 1.994.607,94€ & 478.705,91€ ΦΠΑ (24%).