Ανάδοχος για τα στέγαστρα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού στο Δήμο Παλαμά

Στην ανάδειξη αναδόχου για το έργο της προμηθειας και τοποθέτησης στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παλαμά προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε προσφορά ύψους 54.354,16€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία κρίθηκε σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.