Στην έγκριση αναδόχου για το έργο της επικαιροποίησης της μελέτης του δρόμου Καρδίτσας- Τρικάλων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων που προσέφεραν μέση έκπτωση 55,57%.

Η μελέτη αφορά τη βελτίωση  της οδικής ασφάλειας στο δρόμο Καρδίτσας – Τρικάλων, σε συνολικό μήκος 8 περίπου χιλιομέτρων με πρόβλεψη για 4 κυκλικούς κόμβους.
Πρόκειται για επικαιροποίηση – συμπλήρωση υφιστάμενης  μελέτης στον εν λόγω οδικό άξονα,    συνολικού μήκους 25 χιλιόμετρων,  με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του, ώστε να ανταποκρίνεται στη λειτουργική κατάταξη της οδού, τους φόρτους και τις ταχύτητες κυκλοφορίας και να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις κυκλοφοριακές ανάγκες.
Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της αναβάθμισης της οδού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήδη με το έργο των παρακάμψεων Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τμήματος συνολικού μήκους 5,2 χλμ.
Το αντικείμενο της μελέτης  περιλαμβάνει:
-Τμήμα μήκους 2,8 χλμ: από Αρτεσιανό έως Ριζοβούνι και

-Τμήμα μήκους 5,0 χλμ: από Ριζοβούνι έως τον κόμβο εξόδου Αγναντερού προς Τρίκαλα

-Κυκλικούς κόμβους: Ριζοβουνίου (εξόδου), Καλογριανών, Παλαιοχωρίου και Αγναντερού (εισόδου).
Ειδικότερα, θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες:

1.         Μελέτη κτηματολογίου (επικαιροποίηση)

2.         Μελέτη κύριας αρτηρίας (επικαιροποίηση) και μελέτη παράπλευρων οδών

3.         Μελέτη κυκλικών κόμβων

4.         Μελέτες σήμανσης ασφάλισης

5.         Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης όλων των οδικών έργων

6.         Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος γέφυρας

7.         Μελέτες ηλεκτροφωτισμού

8.         Μελέτες τεχνικών

9.         Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του έργου