Ανάδοχος για την κατεδάφιση των επικίνδυνων κτισμάτων από την πλημμύρα Ντάνιελ

Στην ανακήρυξη αναδόχου για την κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων λόγω της πλημμύρας «Ντάνιελ» προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά εγκρίνοντας το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών.
Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και ακολουθήθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Από τους τρεις οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν, ο ένας απορρίφθηκε λόγω δικαιολογητικών, ενώ από τους εναπομείναντες δύο επιλέχθηκε εκείνος με την μεγαλύτερη έκπτωση 3% και προσφορά 884.159 ευρώ.
Προβλέπεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Δ/νση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών.
Επίσης πρόκειται να γίνουν οι εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς σε αδειοδοτημένο χώρο λήψης ΑΕΚΚ, όλων των αδρανών υλικών-απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών.