Με ισχύ το έτος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 2024 και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, η Κομισιόν προχώρησε στις πρώτες τροποποιήσεις των διατάξεων της ΚΑΠ, οι οποίες και θα σφραγιστούν στο ερχόμενο συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, την Τρίτη 26 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού ο οποίος προβλέπει:

Συνολική εξαίρεση από τους ελέγχους και τις κυρώσεις που αφορούν τη συμμόρφωση με την αιρεσιμότητα (πράσινες υποχρεώσεις για τη λήψη του τσεκ) όλων των εκμεταλλεύσεων που δηλώνουν κάτω των 100 στρεμμάτων γης. Υποχρέωση αγρανάπαυσης (ΚΓΠΚ 8).

Καταργείται η υποχρέωση για όλους, ωστόσο θα πρέπει να «διατηρήσουν τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά τοπίου στη γη τους» (π.χ αναβαθμίδες, φυτοφράκτες ή δέντρα κ.λπ). «Όλοι οι γεωργοί της ΕΕ θα ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν μη παραγωγικές περιοχές επωφελείς για τη βιοποικιλότητα χωρίς φόβο απώλειας εισοδήματος», αναφέρει η Κομισιόν.

Αμειψισπορά (ΚΓΠΚ 7): Οι γεωργοί της ΕΕ θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν την απαίτηση αυτή επιλέγοντας είτε να εναλλάσσουν είτε να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειές τους, ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και εάν η χώρα τους αποφασίσει να συμπεριλάβει την επιλογή της διαφοροποίησης των καλλιεργειών στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΑΠ.

Η ευελιξία για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών αντί μόνο της αμειψισποράς θα επιτρέψει στους γεωργούς που πλήττονται από τακτική ξηρασία ή υπερβολικές βροχοπτώσεις να συμμορφωθούν ευκολότερα με την απαίτηση αυτή. Εδαφοκάλυψη (ΚΓΠΚ 6) για την εδαφοκάλυψη κατά τις ευαίσθητες περιόδους: Τα κράτη μέλη θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό του τι ορίζουν ως ευαίσθητες περιόδους και των πρακτικών που επιτρέπουν την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, υπό το πρίσμα των εθνικών και περιφερειακών συνθηκών τους και στο πλαίσιο της αυξανόμενης μεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών.

Αίτημα τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ μπορεί να υποβληθεί δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος. Προς επανεξέταση και η κοινωνική αιρεσιμότητα Τα παραπάνω έρχονται να απαλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τους αγρότες από τις νέες υποχρεώσεις και ουσιαστικά να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη βασική ενίσχυση, τηρώντας πάνω- κάτω όσα έκαναν και στην περασμένη προγραμματική περίοδο.

Εν τω μεταξύ, από το 2025 θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και η λεγόμενη «κοινωνική αιρεσιμότητα». Με βάση αυτήν, οι αγρότες που απασχολούν εργάτες γης θα έχουν υποχρέωση να τους ασφαλίζουν και να τους παρέχουν καλές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, αν θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν επιδοτήσεις.

Για τη συγκεκριμένη απαίτηση, τα κράτη- μέλη ζητάνε την αναβολή της υποχρεώσης, κάτι που θα συζητηθεί επίσης στο συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Αναφορικά τώρα με τα υπόλοιπα αιτήματα των κρατών μελών (λίστα 19 απαιτήσεων της Ελλάδας) σχετικά με δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ, αυτές ακόμη θα αργήσουν και δεν αναμένεται να έχουν εφαρμογή από φέτος, εκτός και αν η ΕΕ αποφασίσει κάποια αναδρομικότητα.

Σε αυτά τα αιτήματα περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης καλαμποκιού για όλες τις περιοχές της χώρας, η μετακίνηση κονδυλίων από το ΠΑΑ στις άμεσες ενισχύσεις και να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει ποσά της ΚΑΠ για να χρηματοδοτήσει αποζημίωσης σε περιόδους κρίσης.