Ανεκμετάλλευτο...

Ανεκμετάλλευτο φαίνεται πώς θα περάσει για τους περισσότερους το πρόγραμμα “Σπίτι μου”. Το πρόγραμμα που “διαφημίστηκε” ως μια μοναδική ευκαιρία για νέους να αποκτήσουν με ευνοικούς όρους το δικό τους σπίτι τελικά δεν οδηγεί στο επιθυμητό απότέλεσμα.

Και αυτό διότι οι προυποθέσεις που έχουν τεθεί περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες να βρει κάποιος επιλέξιμο ακίνητο. Έτσι πολλοί είναι εκείνοι που παρόλο που έχουν πάρει την προέγκριση εγκαταλείπουν την προσπάθεια ανευρεσης ακινήτου-και το ίδιο το πρόγραμμαγιατί πολύ απλά δεν μπορούν να βρουν.
Τ.Σ.