Ανοικτή επιστολή Νικολάου Κατοίκου για το θέμα της Βιβλιοθήκης

• Ενδιαφέρει τον Δήμο Καρδίτσας, τη Διοίκηση της «Λαϊκής Βιβλιοθήκης» και τους συμπολίτες μας

Aγαπητοί συμπολίτες, ενόψει μεταστέγασης των Δημοτικών Υπηρεσιών από το σημερινό Δημαρχείο στο παλαιό κτήριο του Α΄ Λυκείου, υποβάλλω την εξής εύλογη και αναγκαία πρόταση: Να μην εγκατασταθούν στο σημερινό Δημαρχείο Υπηρεσίες άλλων Φορέων, πλην εκείνων τής δίδυμης Βιβλιοθήκης (της Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Η ΑΘΗΝΑ» με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη), ούτε να παραμείνουν στο κτήριο αυτό μερικές από τις Υπηρεσίες τού Δήμου Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα