Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΛΑΜΑ για την υλοποίηση εργασιών από τη ΔΕΥΑ στην περιοχήτου Μάρκου και στον κυκλικό κόμβο Παλαμά, στο πλαίσιο του έργου «Δέλτα – Παλαμάς» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 37.200 ευρώ. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση του έργου για τηναντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης εντός του Οικισμού Μάρκου και στον κυκλικό κόμβο Παλαμά καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης δεν δύναται να είναι λειτουργικά λόγω της αλλαγής της γεωμετρίας της οδού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»