Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το έργο της αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης
Μαγουλίτσας και συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη – κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη Μαυρομματίου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ και ο Δήμαρχος Μουζακίου υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου. Στη σχετική συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο Μουζακίου συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Γιάννης Πατσιαούρας, κ. Γιώργος Παπακώστας, ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. κ. Θωμάς Μακρής και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαγουλίτσας κ. Κώστας Σπανός.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα