Απαιτούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης

Απαράδεκτη, τουλάχιστον, είναι η εικόνα στον ανελκυστήρα της υπέργειας πεζοδιάβασης στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καρδίτσας. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο ο ανελκυστήρας λειτουργεί και μάλιστα ομαλά, καθώς όπως μας επισήμανε αναγνώστρια το μεσημέρι του Σαββάτου ανοιγόκλεινε διαρκώς.

Με δεδομένο και το γεγονός πως τα καλώδια κρέμονται έξω από την πλακέτα, όπως φαίνεται στην φωτογραφία, κρίνεται αναγκαίο η Διεύθυνση του ΟΣΕ να δρομολογήσει άμεσα έναν συνολικό έλεγχο και εργασίες επισκευής – συντήρησης.

Κ.Π.