Από 1η Μαΐου θα αρχίσει η αρδευτική περίοδος

Από 1η Μαΐου θα ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Καρδίτσας και θα διαρκέσει για διάστημα τεσσεράμισι μηνών. Την απόφαση αυτή έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Καρδίτσας, η αρδευτική περίοδος καθορίζεται από 1 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου με απόκλιση μίας εβδομάδας (σύνολο 4 και ½ μήνες). «Όσον αφορά την αρδευτική περίοδο υπάρχει απόλυτη συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, τους συλλόγους των αγροτών.

Με απόκλιση μιας εβδομάδας – 10 ημερών αρχίζει την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι σε συνεργασία με όλους τους φορείς» είπε επί του θέματος ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος.
Κ.Π.