Απογραφή: Η θετική έκπληξη των Δήμων Λ. Πλαστήρα - Αργιθέας και η αρνητική του Δήμου Παλαμά

Κατά 19% μειώθηκε ο μόνιμος πληθυσμός στο Δήμο Παλαμά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2021, σε σύγκριση με εκείνη του 2011. Πρόκειται για την
μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στο σύνολο των Δήμων του Νομού, ενώ ακολουθεί με 14% στο Δήμο Μουζακίου και 12,1% στο Δήμο Σοφάδων.

Στο ίδιο σχεδόν επίπεδο παρέμεινε ο πληθυσμός στο δήμο Καρδίτσας, όπου καταγράφεται πολύ οριακή μείωση της τάξης του 0,2%.
Στον αντίποδα, αυξήθηκε ο μόνιμος πληθυσμός στους ορεινούς Δήμους του Νομού μας, που σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν και μεταξύ των πιο γηρασμένων της χώρας. Συ-
γκεκριμένα στο Δήμο Αργιθέας σημειώνεται οριακή αύξηση του μόνιμου πληθυσμού κατά 2%, ενώ πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό στο Δήμο Λ. Πλαστήρα όπου αυξήθηκε κατά 14%!
Κ.Π.