Απογραφή Ν. Καρδίτσας: Χάθηκε μια πόλη ίση με τους Σοφάδες!

Κατά 6.846 άτομα μειώθηκε λοιπόν ο πληθυσμός στο σύνολο του Νομού Καρδίτσας με βάση
την τελευταία απογραφή και σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης που είχε διενεργηθεί το 2011.

Πρακτικά για να αντιληφθούμε το μέγεθος, είναι σαν να σβήστηκε από το χάρτη μια πόλη στο μέγεθος των Σοφάδων! Όπως έχουμε αναλύσει, η πτώση αυτή οφείλεται στη μείωση που σημείωσε ο μόνιμος πληθυσμός στους Δήμους Παλαμά (19%), Σοφάδων (14%) και
Μουζακίου (12,1%).

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία συνολικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός μειώθηκε κατά 45.235. Ουσιαστικά χάθηκε μια πόλη λίγο μεγαλύτερη από την Καρδίτσα!
Κ.Π.