Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργο για την αποκατάσταση αναχωμάτων στα ποτάμια Καλέτζη και Ιταλικό σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Περιλαμβάνει:

-Αποκατάσταση τμήματος αναχώματος συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός) κατά μήκος του δεξιού αντιπλημμυρικού αναχώματος (ανατολικού) του συλλεκτήρα Ιταλικού από την γέφυρα της οδού Παλαμά – Κοσκινά.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών