Απορρίφθηκε από το ΥΠΕΝ η αίτηση περιβαλλοντικών όρων για επτά αιολικά στα σύνορα των Νομών Καρδίτσας- Τρικάλων

Το ΥΠΕΝ με απόφασή του απέρριψε το αίτημα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση επτά Αιολικών Σταθμών στα συνορα των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων για τα οποία σας είχε ενημερώσει με σχετικό ρεπορτάζ ο Νέος Αγών (εδώ).

Συγκεκριμένα προκειται για τις εξής θέσεις:

Στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε Πινδέων -Αργιθέας ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας ισχύος 25,2MW, και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρίκαλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα,τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ακόμη και μετά την επιβολή μέτρων και όρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων του έργου στο Περιβάλλον.