Τα ραβασάκια με τις νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές έφτασαν τις τελευταίες ημέρες
στους αγρότες, προκαλώντας έντονη δυσφορία στις τάξεις του παραγωγικού πληθυσμού
στον κάμπο της Καρδίτσας.

Ο λόγος της αύξησης έγκειται στην άνοδο του κατώτατου μισθού, με τον οποίο είναι συνδεδεμένες οι εισφορές!

Μιλάμε για μια σύνδεση παράλογη, η οποία μάλλον επιδιώκει την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού! Πάντως το αγροτικό κίνημα έχει εκφράσει ξεκάθαρη θέση για την αποσύνδεση εισφορών- μισθού, αφού αγρότες και εργαζόμενοι συνυπάρχουν εντός των οικογενειών και των χωριών, καθώς και στο μετερίζι των αγώνων.

Κ. ΠΑΛΑΙΟΣ