Συνταξιούχοι, μισθωτοί και αγρότες συνθέτουν κατά κύριο λόγο τη βάση της τοπικής οικονομίας στο Νομό Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την περυσινή χρονιά, το 40% του συνολικού δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος στο Ν. Καρδίτσας προέρχεται από τους συνταξιούχους, ενώ ένα επιπλέον 46% από μισθωτούς (33%) και αγρότες (13%).

Ωστόσο το αγροτικό εισόδημα, διατελεί σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία ξεπερνώντας το επιχειρηματικό, ενώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη Θεσσαλία και 15ο στη χώρα. Όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση στοιχείων που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 (οικονομικό έτος 2017), ο Νομός Καρδίτσας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των Θεσσαλικών Νομών στο ύψος των δηλωθέντων οικογενειακών εισοδημάτων από συνταξιούχους, μισθωτούς, επιχειρηματίες και εισοδηματίες. Μόνο στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από το Ν. Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα, 64.730 δηλώσεις υποβλήθηκαν στο Ν. Καρδίτσας το 2018 για το οικονομικό έτος 2017, με το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται στα 582.604.447 ευρώ και το συνολικό φόρο στα 44. 997.618 ευρώ. Την ίδια ώρα, στο Ν. Λάρισας το συνολικό εισόδημα ανήλθε σε 1,6 δις, στο Ν. Μαγνησίας 1,2 δις και Τρικάλων 712 εκ ευρώ.

Από τις 64.730 δηλώσεις, οι 6.703 προέρχονται από εισοδηματίες. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται σε 12.343.413 ευρώ και είναι το χαμηλότερο στη Θεσσαλία και το 10ο χαμηλότερο στη χώρα.

Οι 5.097 αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα με το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να φθάνει στα 59.544.187 ευρώ , το 18ο μικρότερο μεταξύ των 54 Νομών στη χώρα και το χαμηλότερο στη Θεσσαλία.

Σε ότι αφορά την αγροτική δραστηριότητα, δηλώθηκαν 73.512.567 ευρώ συνολικό οικογενειακό εισόδημα σε 9.142 φορολογικές δηλώσεις, το 15ο υψηλότερο στη χώρα, δεύτερο μεγαλύτερο στη Θεσσαλία μετά τη Λάρισα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 16.693 μισθωτοί δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα ύψους 197.367.349 ευρω, το 19ο χαμηλότερο στη χώρα, ενώ 27.095 συνταξιούχοι 239.836.931 ευρω, ποσό που βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ των Νομών της χώρας.