Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της αναβάθμισης της Πλατείας Δικαστηρίων

Στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο της αισθητικής, περιβαλλοντικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης της πλατείας Δικαστηρίων προχώρησε σήμερα (11/6) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίνοντας το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού.
Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, ο προσωρινός ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 31,20%.

Η Πλατεία Δικαστηρίων μαζί με τους περιμετρικούς πεζόδρομους της, με συνολική έκταση 3.537,40 τ.μ. αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ιστορικά πλατείες της πόλης της Καρδίτσας, στην οποία έχουν πρόσωπο το Δικαστικό και το Επισκοπικό Μέγαρο και μεγάλος αριθμός καταστημάτων εστίασης και αναψυχής.

Τα έργα ανάπλασης περιλαμβάνουν:

– Νέες χαράξεις με ανάδειξη του Δικαστικού Μεγάρου και εύκολη πρόσβαση σε αυτό

– Χάραξη άνετων διαδρομών για πεζούς

– Αύξηση της επιφάνειας φύτευσης με αισθητική και λειτουργική ομοιομορφία

– Ένταξη του υδάτινου στοιχείου ως μέσου δροσισμού

– Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων του εδάφους για τη σωστή όδευση των όμβριων υδάτων

– Δημιουργία ελεύθερης διόδου των οχημάτων έκτακτης ανάγκης

– Κατασκευή στεγάστρων σκίασης με κοινή μορφολογία

– Επαρκή καθιστικά για την άνετη παραμονή των χρηστών

– Φωτισμός για την ανάδειξη των νέων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων και των σημαντικών κτιρίων της πλατείας

– Σύγχρονος αστικός εξοπλισμός

– Οργανωμένα σημεία στάθμευσης των ποδηλάτων στις εισόδους της πλατείας

– Επιλογή κατάλληλων υλικών για δάπεδα, επενδύσεις και καθίσματα

– Εύκολη πρόσβαση ΑΜΕΑ και όδευση τυφλών.