Μία εταιρεία για το έργο του Παυσιλύπου, αποκλείστηκαν τρεις προσφορές λόγω απουσίας εγγυητικής επιστολής

Αποκλείστηκαν στη διαδικασία του ελέγχου (σήμερα 11/6) οι τρεις από τις τέσσερις προσφορές για το έργο της ανάπλασης του Παυσιλύπου και της πλατείας Πλαστήρα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Νέου Αγώνα διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν καταθέσει εγγυητική επιστολή.

Θα ακολουθήσει έλεγχος των δικαιολογητικών από την μοναδική προσφορά που πέρασε το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.