Άρχισαν το ψάξιμο...

Άρχισαν να καταφθάνουν σιγά – σιγά οι πρώτοι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ της Καρδίτσας. Ήδη εντοπίσαμε δύο τρεις παρέες επισκεπτών που με την εφημερίδα στο χέρι περιφέρονταν στο κέντρο της Καρδίτσας.

Νέοι σπουδαστές, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους που ήρθαν να δουν την πόλη και να αναζητήσουν το σπίτι που θα στεγάσει τη φοιτητική τους ζωή. Διαδικασία που απαιτεί υπομονή και ψάξιμο, ειδικά εδώ στην Καρδίτσα αφού δεν υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων ακινήτων όπως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αντίστροφα, δεκάδες Καρδιτσιώτες έχουν φύγει μαζί με τους γονείς τους για άλλες πόλεις αναζητώντας τη δική τους φοιτητική εστία….
Κ.Π.