Στην πρόσληψη 15 υδρονομέων για τη φετινή αρδευτική περίοδο προχωράει ο Δήμος Καρδίτσας.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκίνησε την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Απριλίου.

Οι 15 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

* 1 θέση για την τ.κ. Δαφνοσπηλιάς για 5 Αρδευτικές Γεωτρήσεις

* 1 θέση για την τ.κ. Παληουρίου για 4 Αρδευτικές Γεωτρήσεις Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ

* 3 θέσεις για την τ.κ. Μακρυχωρίου, για δύο Αντλιοστάσια και Θυρόφραγμα Ιταλικού

* 1 θέση για την τ.κ. Μέλισσας για δύο Αντλιοστάσια και το Φράγμα Ξηραύλακα (Φράγμα Καράμπαλης)

* 1 θέση για την τ.κ. Πτελοπούλας, για Αντλιοστάσια και Δημ. Γεώτρηση «Καρομάγουλα»

* 1 θέση για την τ.κ. Αγ. Θεοδώρου για Αντλιοστάσιο Υ28

* 1 θέση για την τ.κ. Σταυρού, για Αντλιοστάσιο και 1 θέση για Παρόχθια Αντλιοστάσια Εξηλεκτρισμού, (Σταυρού, Αγ. Θεόδωρου, Μακρυχωρίου, Μέλισσας, Πτελοπούλας) Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

* 1 θέση για την τ.κ. Ξινονερίου για Αντλιοστάσιο, Δημοτική Γεώτρηση Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

* 2 θέσεις για την τ.κ. Καρδιτσομαγούλας για Αντλιοστάσιο και Φυσική Ροή Προκοβάς

* 1 θέση για την τ.κ. Ρούσσου για Αντλιοστάσιο θέση Λεύκες

* 1 θέση για την τ.κ. Αρτεσιανού για Πετρελαιομηχανή θέση Τοπάνι.

Η απασχόλησή τους θα είναι μερική και θα αφορά το χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Οι Υδρονομείς θα είναι δημότες του Δήμου Καρδίτσας και κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες θα ασκούνται οι αρμοδιότητές τους.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Η καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και η παράδοση στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα ονομαστικής κατάστασης αυτών.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.

Η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

«Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».