Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για 28 υδρονομείς στο Δήμο Παλαμά

Την πρόσληψη 28 υδρονομέων για την φετινή αρδευτική περίοδο από 01-04-2023 έως 31-08-2023, προωθεί ο Δήμος Παλαμά.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαρτίου.

Οι θέσεις
Οι θέσεις των υδρονομέων, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ειναι οι εξής:
– Για το αγρόκτημα Παλαμά άτομα οχτώ (7)

– Για το αγρόκτημα Βλοχού άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Γοργοβιτών άτομο ένα (1)

-Για το αγρόκτημα Κοσκινά άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Συνοικισμού Ψαθοχώρας της Τ.Κ Κοσκινά άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Καλυβακίων άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Μάρκου άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Μεταμόρφωσης άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Προαστίου άτομα δύο (2)

– Για τα αγροκτήματα Αγίας Τριάδας και Καλογριανών άτομο ένα (1)

– Για τα αγροκτήματα Πεδινού και Μαραθέας άτομα δυο (2)

– Για το αγρόκτημα Ιτέας άτομα δύο (2)

– Για το αγρόκτημα Συκεώνας άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Αστρίτσας άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Φύλλου άτομα δύο (2)

-Για το αγρόκτημα Αμπελώνας άτομο ένα (1)

– Για το αγρόκτημα Ορφανών άτομο ένα (1)

-Για το αγρόκτημα Πετρίνου άτομο ένα (1)

Καθήκοντα Υδρονομέων
Τα καθήκοντα των υδρονομέων είναι:
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.